Evines Foto
Tel. 607 974 667
Platné od 1. ledna 2018
Objednávka
Objednáním fotografických služeb vyjadřujete svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami. 
Fotografování lze objednat dostupnými způsoby jako například:
►  telefonicky na čísle 607 974 667
►  e-mailem na adrese foto@evines.cz
►  zpráva přes FB stránku facebook.com/evines.cz
►  ústní domluva
Klient si objednává konkrétní balíček focení, který je v nabídce za cenu tam určenou a podmínek zde uvedených. Jestliže má zájem o jiné focení, potom se objednávka řeší individuálně písemnou formou přes e-mail nebo jinou psanou formou. 
Platba
Cena fotografování je stanovena v ceníku dostupném na webových stránkách www.evines.cz. Platba probíhá proti faktuře výhradně bezhotovostním způsobem. V hotovosti není platba přijímána. Hotové fotografie jsou klientovi odprezentované online formou, následně je vystavena faktura a předání fotek probíhá až po té, co je faktura uhrazena. Bankovní účet je veden u společnosti Air Bank, číslo: 1116214021/3030
Výběr fotografií
►  Fotografie si vybírá buď klient sám nebo je vybírá fotograf - podle toho, co je uvedeno u balíčku, který si klient objednal. Jestliže vybírá klient sám, má k dispozici náhledové fotografie, jejichž počet je uveden u balíčků taktéž.
►  Náhledová fotografie je fotografie neretušovaná, může být dle situace se základními lehkými úpravami, aby to ulehčilo klientovi výběr. Tato náhledová fotografie je opatřena vodoznakem. Dle autorského zákona nesmí být tyto fotografie nikde zveřejněny a nikterak upravovány. Nejsou vlastnictvím klienta, slouží pouze pro výběr a k jinému účelu nesmí být využity. 
►  Klient obdrží pouze ty fotografie, které si objednal a uhradil, tzn. finální zpracovaný snímek ve formátu .jpeg - neposkytuji v žádném případě RAW formát ani neretušované fotografie.
Zpracování a retuš fotografií
►  Fotograf k retušování používá legální profesionální softwary na základě placené licence.
► Zpracování a retuši fotografií znamená úpravy základního charakteru. V žádném případě nezahrnuje fotomontáže, výměnu pozadí, změnu barev jednotlivých částí fotky, pokud sám neuzná, že je to vhodné. Zpracováním a retuší fotek je myšleno například úprava křivek, jas a kontrast, vyvážení bílé, vyladění barev, tónování, úprava pleti, odstranění nedokonalostí na snímku, redukce šumu nebo přidání zrna, apod.
► Jestliže mají fotografované osoby na těle jizvy, pihy, tetování či jiné charakteristické známky, nebudou tyto odstraněny pokud na to fotografovaný "předem" neupozorní. V případě dětí a jejich nalepovacích tetování se fotograf dotáže rodičů, zda to má odstranit nebo ne. Předpokládá se však, že rodiče sami budou dbát toho, aby jejich dítě přišlo na focení čisté a bez nalepovacích tetování, jestliže to na fotce nemá zůstat.
Způsob a termín dodání
►  Po zhotovení fotografií jsou výsledné fotografie klientovy prezentovány elektronicky k odsouhlasení. Klient má možnost upozornit na případné vady ve fotografii a fotograf následně fotografie opraví a pošle znovu k odsouhlasení. 
►  Po odsouhlasení hotových fotografií je klientovi vystavena faktura. Klient ji uhradí a po připsání peněz na účet jsou fotografie předané klientovi způsobem, jaký je uveden v nabídce služeb
►  Termín zpracování fotografií, počítaný od chvíle, kdy si klient fotky vybere do chvíle, kdy je mu odeslán výsledek formou videa ke kontrole, je do dvou týdnů. 
►  Termín předání fotografií od připsání platby na účet je nejpozději do jednoho pracovního dne elektronicky úschovnou a následně bez zbytečného odkladu jsou fotografem započaty další akce - od zajištění DVD po tisk fotek či fotosešitu. Tyto produkty fotografovi zajišťují třetí strany, termín dodání garantuji do dvou týdnů. To se týká zejména balíčku "Velké rodinné focení" a "Významné rodinné události", kdy je fotosešit objednávaný ze zahraničí, avšak u spolehlivého dodavatele.
Autorská práva
►  Klient rodinného focení smí používat fotografie pouze pro osobní účely. Klient nesmí užít fotografie pro komerční účely, jestliže mu fotograf tato práva neposkytl nebo nebylo objednané focení pro komerční účely. Autorská práva drží fotograf, ne klient. Pokud předá fotograf klientovi autorská práva, výhradní licenci, je to uvedeno písemně ve faktuře, kterou uhradil službu. 
►  Klient dbá dle svého nejlepšího vědomí a svědomí na zálohování fotografií takovým způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití a tím poručení autorských práv fotografa třetí stranou.
►  Klient smí zveřejňovat fotografie pouze způsobem neporušujícím autorská práva fotografa. Klient uvede jméno fotografa a odkaz na jeho webovou stránku v případě, že bude fotky kdekoliv zveřejňovat.
►  Klient se může prezentovat s fotkami kdekoliv uzná za vhodné, vždy však připojí odkaz na webové stránky fotografa www.evines.cz
►  Fotograf smí fotografie použít ke své vlastní propagaci a prezentaci, pro obchodní účely, například smí práci ukázat jiným zájemcům, smí použít fotky pro tvorbu portfolia, nabídek focení, zveřejnit na svém webu a sociálních sítích, internetových galeriích, online i tištěných magazínech, časopisech, v rozhovorech a článcích, ve fotografických diskuzích, na fórech, ve fotografických soutěžích více či méně prestižních, smí fotografie využít k tisku pro výstavu v galerii či na jiných místech, kde se může prezentovat svou prací, aj. Toho je si klient vědom a s tím přijímá obchodní podmínky. 
►  Fotograf ani klient nesmí prodat fotografie třetí straně ke komerčním ani jiným bez písemného souhlasu druhé strany. 
Záloha dat
►  Fotograf garantuje zálohování hotových fotografií po dobu pěti měsíců od data fotografování. Po této době již záloha není garantovaná.
►  Klient je si vědomý výše uvedených skutečností a proto zváží zálohování na více médiích, aby o fotografie nepřišel. Fotografie lze zálohovat na více DVD, hard disk počítače, externí hard disky, flash disky, online disky, soukromé online galerie, speciální složka v e-mailu s větší kapacitou (např. gmail), aj. 
Reklamace
►   V případě reklamace fotografií sdělí tuto skutečnost klient fotografovi nejpozději do týdne od obdržení fotografií. Reklamaci lze zažádat pouze písemnou formou, např. e-mail.
►   V případě komerčního focení nesmí klient užít fotografie ve svých materiálech a na internetu dříve, než si je vědom, že fotografie jsou v pořádku. Nelze akceptovat reklamaci v případě, že klient začne produkt používat a dodatečně ho reklamuje. 
►   Jelikož si zákazník fotografie odsouhlasoval před jejich předáním a měl možnost požádat fotografa o případnou opravu, úpravu, doladění, nelze akceptovat reklamaci na to, že se tam nehezky tváříte apod.
V případě dotazů k obchodním podmínkám mě neváhejte kontaktovat, ráda Vám to ujasním.
© Eva Stawarczyková | Evines Foto |  www.evines.cz

Podívejte na další focení

Back to Top